El teu sistema operatiu no és compatible. Hi estem trabbalant pero ..

Què és, que hi trobem, què podem fer-hi

QUÈ ÉS? 

L’Arxiu Lliure és un espai digital del Teatre Lliure que permet navegar pels nostres fons documentals de manera oberta, a tota hora i des de tot arreu. 

La voluntat de l’Arxiu Lliure és preservar i donar a conèixer els testimonis artístics de la trajectòria d’aquest teatre generats pel Lliure o per tercers, atorgar-los el valor històric que es mereixen i ser font d’inspiració tant per a la recerca com per a la creació. A l’Arxiu es podrà descobrir i reviure el fet escènic seguint la intuïció i també la lògica, a partir de la interrelació dels materials documentats.  

L’Arxiu Lliure és un espai viu on cada dia s’actualitzen dades i materials. Un espai que connecta el patrimoni teatral del passat amb el present per mostrar, remoure, recordar i emocionar. 

QUÈ INCLOU? 

Fotografies, vídeos, entrevistes, músiques, programes de mà, programes artístics, cartells, reculls de premsa, col·leccions d’objectes, fons sonors, plànols, etc. formen un conjunt de més de 60.000 documents, que corresponen a més de 2.000 espectacles i actes. Pot ser consultat amb finalitats pedagògiques, acadèmiques i/o culturals.  

Tot el material està organitzat en nou grans blocs. 

Tot el material existent encara no està publicat. En cas de trobar-ne a faltar algun, us convidem a posar-vos en contacte amb nosaltres. 

QUÈ PODEM FER AMB AQUEST FONS? 

A l’espai digital de l’Arxiu podeu consultar quin material conserva el Teatre Lliure dels diferents espectacles presentats en les seves sales i en d’altres. Aquests documents es poden veure directament, tret d’alguns subjectes a drets, per als quals s’ha de fer una petició omplint un formulari. Són subjectes a aquest procediment per tal de respectar la normativa vigent sobre la propietat intel·lectual i els drets d’autor, regulats al Real Decret Legislatiu 1/1996 del 12 d’abril, segons el qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, com també la normativa referent als drets d’imatge, regulada a la Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig sobre la protecció civil del Dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge.  

És a dir, alguns materials seran visibles directament per les persones usuàries sense necessitat de demanar un permís previ. En canvi, d’altres seran accessibles sota demanda via formulari i podran ser consultats únicament amb finalitats pedagògiques, acadèmiques i/o culturals. En aquests casos, quan s’autoritzi la visualització, el Lliure facilitarà un enllaç mitjançant el qual es podrà realitzar la visualització. Aquest material no es podrà descarregar i estarà disponible únicament de manera temporal.  

D’altra banda, tots els documents de l’Arxiu s’acompanyen d’un text breu que en detalla les condicions de visualització i/o d’ús permeses.  

Per a més informació: consulteu la guia d’accés a l’arxiu  

QUÈ HEM FET? 

CONTINUEM TREBALLANT EN…

COM NAVEGAR PEL MATERIAL? 

Es pot navegar de tres maneres principals: 

navegació lliure Què millor que perdre’s per les diverses categories i descobrir tot el material arxivat? 

navegació concreta Si tens al cap un objecte o una peça concreta, fes-ne la cerca al buscador. 

navegació aleatòria i per narrativa A la pàgina principal de l’Arxiu proposem fils conductors que vinculen diversos elements sota l’etiqueta narratives. Per ara n’hi ha una. No et perdis les que aniran sorgint durant els pròxims mesos! 

VENDA DE MATERIAL

Durant la seva trajectòria, el Teatre Lliure ha editat programes artístics d’algunes produccions pròpies. Es tracta d’una publicació que permet endur-se’n a casa els textos d’autors clàssics i contemporanis d’arreu del món tal com han estat portats als nostres escenaris, o bé un àlbum fotogràfic del muntatge amb les dades artístiques corresponents i una introducció a la posada en escena. 

Podeu obtenir els programes artístics per 4 € (àlbum), 6 € (àlbum + text) i 8 € (àlbum + text Temporada 11/12). Les llibreries poden gaudir d’un 20 % de descompte. 

El Lliure ha editat també publicacions especials relacionades amb algun artista vinculat al teatre, com Cesc Espluga o Fabià Puigserver, i amb la nostra història, (Teatre Lliure 76/87 i Teatre Lliure 76/06, en ocasió del desè i trentè aniversari del teatre). Tots els volums són també a la venda a preus entre els 15 € i els 20 €. 

També tenim disponibles (a 6 €) els DDT, Documents de Dansa i Teatre, una publicació ja extingida que recull articles, converses i altres materials teòrics entorn dels espectacles del Teatre Lliure a partir del 2003. 

Consulteu-ne la disponibilitat per correu electrònic

COM COL·LABORAR EN L’ARXIU LLIURE?

Com que aquest arxiu és viu i en creixement, podeu col·laborar amb nosaltres contactant amb nosaltres si trobeu a faltar alguna altra cosa, o detecteu errors en alguna informació publicada.
El volum ingent d’aquest projecte propicia els errors, per tant la vostra col·laboració ens resulta imprescindible.

HORARI D’ATENCIÓ PRESENCIAL 

El dilluns de 08.00 h a 14 h i de 14.30 a 16.30 h. 

ADREÇA 

Teatre Lliure. Montjuïc  
Pg. Santa Madrona, 40-46  
Pl. Margarida Xirgu, 1  
08004 Barcelona 

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE 

arxiulliure@teatrelliure.com 

AGRAÏMENTS

Als estudiants en pràctiques Mireia Besas, Eulàlia Català, Marc Colomer i Noelia Úbeda (Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona) i Paula Alvear (Escola de disseny Serra i Abella); al Josep Ros Ribas per la seva narrativa visual, i als protagonistes de la història del Teatre Lliure per la seva col·laboració en tot el procés de creació de l’Arxiu Lliure fins a avui.

Un projecte del Teatre Lliure amb
Nubilum – arquitectura de dades, organització del coneixement i suport al tractament documental (amb Coeli – plataforma documental i eines de suport com el qUIc)
Edittio – disseny web

Aquest projecte digital compta amb els ajuts del Departament de Cultura de la Generalitat dins la línia de subvencions FEDER.